News

Eliot Shapleigh on Lorenzo Garcia's prison sentence, EPISD

ABC-7's Maria Garcia interviews former State Sen. Eliot Shapleigh bout the sentencing of ex-EPISD superintendent Lorenzo Garcia.


comments powered by Disqus